20/09/2018 NƯỚC NGOÀI
OIE & Chiến dịch chống kháng kháng sinh toàn cầu?

Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) đang tiến hành một chiến dịch toàn cầu mới để chống lại hiện tượng kháng kháng sinh nhằm nâng cao năng lực của các quốc gia trong việc bảo vệ có hiệu quả động vật và con người khỏi các bệnh truyền nhiễm.

 

Tổ chức thú y thế giới OIE.
Tổ chức thú y thế giới OIE.

 

Được giới thiệu trong Tuần lễ Quốc tế về kháng sinh, chiến dịch mới của OIE nhấn mạnh các sáng kiến, vai trò của các bên liên quan đến thú y để đảm bảo rằng kháng sinh được sử dụng một cách có trách nhiệm và thận trọng ở cấp quốc gia dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế do OIE đề ra.

Tính chất sẵn có và hiệu quả của thuốc kháng sinh khiến nó trở nên cần thiết để duy trì sức khoẻ và phúc lợi của động vật và con người. Nguy cơ các tác nhân gây bệnh sẽ phát triển tính đề kháng với thuốc kháng sinh có thể tăng bất cứ khi nào các loại thuốc kháng sinh được sử dụng không phù hợp và do đó làm giảm khả năng điều trị bệnh của chúng.

Trong bối cảnh này, tất cả các ngành từ nhân y, động vật và thực vật đều có trách nhiệm chung để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu nguy cơ này và 3 ngành trên cũng cần hợp tác với nhau để đảm bảo rằng kháng sinh được sử dụng thích hợp trên người, động vật và cả thực vật. Đó là một trong những ưu tiên của cam kết ba bên giữa WHO, FAO và OIE được thực hiện từ năm 2010.

Để giúp tất cả các bên liên quan đến thú y nhận thức được nhiệm vụ cụ thể của họ và có hành động thích hợp, một loạt các tài liệu đã được OIE phát hành. Các dịch vụ thú y của các nước thành viên OIE có thể sử dụng những tài liệu trên để nhắc nhở các nhà hoạch định chính sách, bác sĩ thú y, ngành dược phẩm, các nhà sản xuất thức ăn gia súc cũng như các nhà bán sỉ và các nhà bán lẻ về vai trò quan trọng của kháng kháng sinh. Bằng cách làm rõ cách thức chúng có thể đề kháng lại với kháng sinh như thế nào, chiến dịch sẽ giúp các quốc gia vận động, tuyên truyền việc sử dụng kháng sinh có trách nhiệm và cẩn thận hơn trên động vật thông qua các hành động nhằm nâng cao nhận thức cho các cá nhân, tập thể trong và ngoài nhưng có liên quan đến ngành ở mỗi quốc gia.

Thông điệp chính của chiến dịch hướng đến các tiêu chuẩn quốc tế của OIE đề ra nhằm tìm kiếm các dịch vụ thú y có cấu trúc chặt chẽ và các văn bản pháp luật quốc gia đầy đủ, nhằm đảm bảo rằng tất cả các nước, bao gồm cả các nước có thu nhập thấp và trung bình đều có khả năng chống lại mối đe dọa kháng kháng sinh.